Szkoła letnia

Szkoła letnia: „Fara na ścieżkach turystycznych Euromiasta Gubin-Guben”
Naukowe badanie dóbr kultury w regionie przygranicznycm
i ich modelowe zastosowanie w życiu codziennym.

Organizator: Warsztat Konserwatora Gubińskiej Fary
www.fara.gubin-guben.eu
22-26 sierpnia 2011 r.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 16.00. Celem szkoły letniej jest
zapoznanie młodzieży z dobrami kultury znajdującymi się w Euromieście Gubin-Guben
i Euroregionie. Codziennie inne dobro kultury będzie tematem przewodnim dnia. W trakcie szkoły
letniej zostaną również opracowane szlaki turystyczne, w których punktem wyjściowym będzie
gubińska fara.

Program szkoły letniej:

22 sierpnia (poniedziałek) – temat dnia: ARCHITEKTURA
zabytki Euromiasta Gubin-Guben, historia i znaczenie gubińskiej fary

23 sierpnia (wtorek) – temat dnia: HISTORIA REGIONU
wycieczka do: Neuzelle /zwiedzanie klasztoru/ - Krosno Odrzańskie / Zamek Piastów/
Prosimy pamiętać o paszportach lub dowodach i kieszonkowym w EUR dla dzieci

24 sierpnia (środa) – temat dnia: PRZEMYSŁ I TECHNIKA
zwiedzanie Guben

25 sierpnia (czwartek) – temat dnia: KRAJOBRAZ
wycieczka do parku w Branitz (Niemcy)
Prosimy pamiętać o paszportach lub dowodach i kieszonkowym w EUR dla dzieci

26.08 (piątek) – temat dnia: ZASTOSOWANIE DÓBR KULTURY W ŻYCIU CODZIENNYM
omówienie najciekawszych zabytków Gubina i Guben, przegląd wykonanych prac plastycznych
i fotograficznych, przygotowanie notatek dotyczących historii obiektów zabytkowych, wyznaczenie
tras turystycznych dla zwiedzających miasto.

Program szkoły letniej został opracowany przy współudziale: Uniwersytetu Zielonogórskiego,
Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego, Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
PTTK oddział w Gubinie, Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej, MUT - Marketing und Tourismus
Guben e.V., BTU Cottbus.

Organizatorzy dziękuję wszystkim za zaangażowanie i pomoc.