Polsko - niemieckie święto współpracy


Decyzja o zmianie terminu „Polsko-niemieckiego święta współpracy” z grudnia na sierpień
okazała się trafiona. 21 sierpnia 2011 na Wyspie Teatralnej pojawiło się blisko 500 osób. Wszyscy
związani jednym tematem – współpracą Polaków i Niemców. Ci, którzy na co dzień działają na
rzecz zacieśniania więzi pomiędzy narodami polskim i niemieckim, dzielili się doświadczeniami i
przemyśleniami z mieszkańcami Gubina i Guben, którzy na wyspę przyszli z ciekawości.