Konsultacje

5 lipca 2011 – konsultacje na potrzeby Międzynarodowego Konkursu Architektonicznego

W projekcie „Renowacja Wieży Kościoła Farnego w Euromieście Gubin-Guben – warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki” przeprowadzony zostanie Międzynarodowy Konkurs Architektoniczny. W związku z przygotowaniami  do ogłoszenia konkursu Warsztat Konserwatora Gubińskiej Fary w dniu 5 lipca zorganizował polsko-niemieckie konsultacje ze specjalistami w zakresie architektury i zabytków. 
Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się z doświadczeniami pozyskanymi przy odbudowie
i rewitalizacji następujących kościołów:  św. Jana w Gdańsku, katedry w Fürstenwalde, kościoła w Münchenbergu oraz Kościoła Mariackiego we Frankfurcie nad Odrą.
W konsultacjach uczestniczyli:
prof. Jacek Owczarek – dyrektor śląskiego centrum dziedzictwa kulturowego,
dr inż. arch. Jakub Szczepański z Katedry Historii Architektury i Konserwacji Zabytków na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej,Dipl.-Ing. ChristianNuelken -architekt, Katarzyna Szczepańska- geolog,  Petra Kobalz- Warsztat Konserwatora Fürstenwalde, Günter Quiel– prezes Stowarzyszenia Wspierającego Odbudowę Fary, Anna Dziadek – manager ds. naukowo-badawczych.