27.08.2011 - Dni otwarte zabytku.

 


W związku z realizacją projektu Warsztat Konserwatora zobowiązany jest urządzać „Dni
otwarte zabytku”, aby mieszkańcy Gubina i Guben mieli możliwość zapoznania się z aktualnym
zaawansowaniem odbudowy. W tym roku dniem otwartym był 27 sierpnia i na ten dzień
zaplanowano również pierwszy po wojnie ślub w farze.

Inicjatorami i bohaterami uroczystości byli państwo młodzi: Janine Winkler & Holger Seidlitz
z Guben. Organizacja uroczystości została powierzona za strony niemieckiej Pani Monice Wachsmann
oraz Panu Günterowi Quiel, ze strony polskiej osobą odpowiedzialną była Pani Anna Dziadek.

Uroczystość poprowadził burmistrz miasta Gubina - Bartłomiej Bartczak przy asyście urzędniczki
Urzędu Stanu Cywilnego Pani Kazimiery Jóźwiak. Tekst przysięgi był tłumaczony przez tłumacza
przysięgłego. Państwo młodzi zaprosili około 70 gości. Organizatorzy za zgodą państwa młodych,
zaprosili osoby już od lat związane z odbudową fary. Na uroczystość, między innymi, przybyli: Pani
Barbara Bielinis-Kopeć - Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, politycy: Wiesław Sługocki i
Czesław Fiederowicz oraz przedstawiciele Miasta Guben: Pan Bärwolf, Pan Dietmer Haake, Pani Lydia
Schwarz, Pan Fred Maro, Pani Doris Friese, Pani Heidelinde Fabig, Pani Pfandke.

Oryginalny prezent zapewnił Państwu młodym Burmistrz Miasta Gubina Pan Bartłomiej Bartczak:
MUZYKA NA ŻYWO (utwory: F.B. Mendelssohn – Marsz weselny, F. Schumann – Słodkie marzenie,
J.S. Bach – Gounod Ave Maria) - wykonawcy: Alicja Gil, Andrzej Gil, Beata Tecław.

Podczas 2 godzin farę zwiedziło ponad 300 osób. Mieszkańcy Gubina i Guben z zainteresowaniem
oglądali wnętrza, fotografowali i zapoznawali się z przygotowanymi na tę okazję materiałami
dokumentującymi ostatnie 5 lat odbudowy zabytku.

Organizatorów ucieszył nie tylko fakt, że podołali tak oryginalnemu przedsięwzięciu, ale przede
wszystkim ogromne zainteresowanie przybyłych osób. „Dni otwarte zabytku” to nie tylko piękny
przykład współpracy polsko-niemieckiej, ale również kolejny dowód, że odbudowana, czy nie, Fara
już w tej chwili jest największą atrakcją turystyczną Euromiasta.