Szkoła letnia dla studentów

Studenci z całej Europy uczyli się jak dbać o zabytki podczas „Szkoły letniej” Warsztatu
Konserwatora Gubińskiej Fary

 Pomiędzy 5 a 9 września w Gubinie przebywała ponad 40-osobowa międzynarodowa grupa
studentów. Centrum ich pracy i spotkania był gubiński Kościół Farny. Była to druga część
przedsięwzięcie pod nazwą „Szkoła letnia Warsztatu Konserwatora” działającego przy
odbudowie gubińskiego zabytku. Zanim pojawili się studenci, jeszcze podczas wakacji,
w ramach „Szkoły letniej”, poznawać dobra kultury i zwiedzać ciekawe miejsca w okolicach
Gubina po polskiej i niemieckiej stronie, mogły dzieci i młodzież.
Dzieci rozpoczęły rok szkolny. Studenckie wakacje jeszcze trwają, przyszedł więc czas na
nieco starszą ucząca się młodzież. Międzynarodowe Służby Wspólnoty Młodzieży (IJGD)
i Niemiecka Fundacja Ochrony Zabytków, jak co roku, rozpoczęły 1-go września realizację
projektu „Dobrowolny Rok przy Ochronie Zabytków”. W tym roku, dzięki możliwości
współpracy z utworzonym w ramach projektu „Wieża kościoła farnego w Euromiescie
Gubin-Guben” Warsztatem Konserwatora, program rozpoczęto w Gubinie. „Dobrowolny
Rok przy Ochronie Zabytków” daje młodzieży możliwość poznania szerokiego zakresu prac
dotyczących opieki na zabytkami. Pomaga również w podniesieniu świadomości na temat
miejsc posiadających bogatą przeszłość i historię. Młodzi wolontariusze sami wybierają
miejsce, w którym chcą pracować. Takim właśnie sposobem grupa studentów biorących
udział w tym projekcie trafiła do miasta nad Nysą Łużycką. W grupie przeważali studenci
z Niemiec, grono było jednak międzynarodowe, byli studenci z Włoch, Hiszpanii, Polski,
Belgii czy Rosji.

 


 

Już w pierwszym dniu szczególnie widoczna była grupa garncarzy, która swoje stanowisko
pracy umiejscowiła na placu przy gubińskiej Farze. Oprócz tej grupy młodzież pracowała
jeszcze w czterech innych. Były to grupy pod kierunkiem archeologa, ogrodnika miejskiego,
grupa pomagająca przy pracach na wieży oraz grupa reportersko – medialna, której głównym
zadaniem była dokumentacja całego przedsięwzięcia.

 

 


W piątek 9 września w sali widowiskowej Gubińskiego Domu Kultury, przedstawiono
prace studentów. W spotkaniu brała udział młodzież z gubińskiego Zespołu Szkół
Ogólnokształcących, ponieważ organizatorzy chcieli, aby również polscy maturzyści
zapoznali się z warunkami wzięcia udziału w projekcie w przyszłości. Studentów
wolontariuszy powitał gospodarz, burmistrz Gubina Bartłomiej Bartczak. Po powitaniu
burmistrz zasiadł w gronie wolontariuszy rozmawiając z nimi i zadając im pytania. Grupie
studentów ton w dyskusji nadawał warszawianin Łukasz. Wziąłem udział w projekcie, by
poznając studentów z różnych krajów w Europie porównać zakres wiedzy, który zdobywają
na swoich uczelniach, z tym czego uczę się na Politechnice – mówił student z Polski.
Wszyscy podkreślali wyjątkowość miejsca, w którym pracowali i to, że choć gołym okiem
widać, że Gubin i Guben to jeden miejski organizm, to dzieli je granica Polski i Niemiec.
Studenci mieli możliwość rozmowy z Gunterem Quielem ze Stowarzyszenia Wspierającego
Odbudowę Kościoła Farnego z Guben. Goście, którzy brali udział w podsumowaniu
prac studentów, mogli oglądać wystawę zdjęć dokumentującą pobyt wolontariuszy w
Gubinie, prace grupy garncarskiej, które młodzi studenci zostawili Fundacji zajmującej
się odbudową Fary oraz film dotyczący pobytu młodzieży w Gubinie. To z kolei efekt
pracy grupy reportersko – medialnej. Menedżer ds. naukowo-badawczych Anna Dziadek,
odpowiedzialna za organizację „Szkoły letniej” podsumowała: „Piątkowe spotkanie było dla
nas namacalnym dowodem potencjału jaki kryje w sobie Fara i nasze Euromiasto. Po raz
kolejny przekonaliśmy się, że współpracujemy z wykładowcami reprezentującymi poziom
europejski. Miło było również zobaczyć tak liczną grupę młodych ludzi zainteresowanych
historią, ochroną zabytków i współpracą międzynarodową”.
Cieszy taka forma promocji miasta.
Młodzi ludzie z różnych zakątków Europy tym czego doświadczyli w Gubinie podzielą się ze
swoimi znajomymi i rodzinami, a ci być może odwiedzą kiedyś urocze miasto nad Nysą jako
turyści.