Kontrola I-go stopnia

W dniach 21-22 września pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z Gorzowa przeprowadzili kontrolę .
Kontrola stwierdziła prawidłową realizację projektu - w związku z czym pracownicy biura projektu oraz menedżerowie z jeszcze większą motywacją zabrali się do dalszej pracy.