Przedstawienie wyników warsztatu konserwacji zabytków w GDK