5 lipca 2011 – konsultacje PDF Drukuj Email

picture W projekcie „Renowacja Wieży Kościoła Farnego w Euromieście Gubin-Guben – warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki” przeprowadzony zostanie Międzynarodowy Konkurs Architektoniczny. W związku z przygotowaniami do ogłoszenia konkursu Warsztat Konserwatora Gubińskiej Fary w dniu 5 lipca zorganizował polsko-niemieckie konsultacje ze specjalistami w zakresie architektury i zabytków. Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się z doświadczeniami pozyskanymi przy odbudowie i rewitalizacji następujących kościołów: św. Jana w Gdańsku, katedry w Fürstenwalde, kościoła w Münchenbergu oraz Kościoła Mariackiego we Frankfurcie nad Odrą.

W konsultacjach uczestniczyli: prof. Jacek Owczarek – dyrektor śląskiego centrum dziedzictwa kulturowego, dr inż. arch. Jakub Szczepański z Katedry Historii Architektury i Konserwacji Zabytków na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej,Dipl.-Ing. ChristianNuelken -architekt, Katarzyna Szczepańska- geolog, Petra Kobalz- Warsztat Konserwatora Fürstenwalde, Günter Quiel– prezes Stowarzyszenia Wspierającego Odbudowę Fary, Anna Dziadek – manager .ds naukowo-badawczych