Sympozjum: "Rekonstrukcja budynków jako odzwierciedlenie tożsamości kulturowej". PDF Drukuj Email

W dniach 17-18 listopada 2011 w Berlinie odbyło się polsko-niemieckie sympozjum na temat:
"Rekonstrukcja budynków jako odzwierciedlenie tożsamości kulturowej". W Akademie der Künste,
obok sztandarowych rekonstrukcji powojennych w Polsce jak starówki w Warszawie, Gdańsku,
Wrocławiu i Krakowie przedstawione zostały przykłady z województwa lubuskiego. Barbara Bielinis-
Kopeć - Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków omówiła problematykę odbudowy zabytków
na najciekawszych przykładach z naszego województwa - zamek w Krośnie Odrzańskim, twierdza
Kostrzyn i kościół farny w Gubinie. Obecni na sali architekci, naukowcy, konserwatorzy, historycy
sztuki, studenci z Polski, Niemiec, Czech mieli niecodzienną okazję zapoznania się z bieżącymi
problemami odbudowy i rekonstrukcji zabytków w Polsce. W panelu dyskusyjnym Anna Dziadek,
zwróciła uwagę uczestników na szczególne znaczenie dla współpracy polsko-niemieckiej decyzji
o odbudowie kościoła farnego oraz zaprosiła uczestników na przygotowywaną przez Warsztat
Konserwatora w czerwcu 2012 roku międzynarodową konferencję do Gubina. Temat konferencji:
"Społeczeństwo obywatelskie a ochrona zabytków na pograniczu polsko-niemieckim" podkreśla
bardzo specyficzną i ważną dla naszego regionu problematykę. Wartość gubińskiego projektu docenił
także dr Jacek Bielak z Uniwesytetu Gdańskiego, który uważa go za świeży i interesujący przykład
aktywności w dziedzinie ochrony zabytków. Janusz Gajda zauważył, że prezentacja projektu „Wieża
Kościoła Farnego w Euromieście Gubin-Guben” podczas sympozjum gromadzącego czołowych
architektów z Polski i Niemiec, pomoże w pozyskaniu interesujących projektów na potrzeby
przygotowywanego przez Warsztat Konserwatora międzynarodowego konkursu architektonicznego.
W ostatnim dniu sympozjum jego uczestnicy odwiedzili Kostrzyn nad Odrą. Przywitał ich burmistrz,
który opowiedział o projekcie rewitalizacji twierdzy Kostrzyn.