III Międzynarodowe Seminarium Parkowe w Brodach 16-17 marca 2012

Brody już niegdyś znane były w całej Polsce i Saksonii. Ich właściciel Henryk von Brühl niejednokrotnie gościł w swojej posiadłości samego króla Polski, Augusta III Mocnego. Ponad 300 lat temu Johann Christoph Knoeffel ukształtował reprezentacyjny 200-hektarowy park, w ktrórym w dniach 16-17 marca bieżącego roku odbyło się III polsko-niemieckie seminarium parkowe. Ponad 200 osób pod okiem specjalistów pracowało współnie w celu przywrócenia świetności przypałacowego parku.

Polsko-niemieckie seminarium parkowe w Brodach jest kolejną ważną społeczną inicjatywą w naszym regionie i zostanie przedstawione 1-go czerwca podczas konferencji w Gubinie: „Społeczeństwo obywatelskie a ochrona zabytków na pograniczu polsko-niemieckim”.

Uczestniczący w seminarium członkowie Warsztatu Konserwatora Gubińskiej Fary mieli niecodzienną okazję nie tylko do bezpośredniej pracy, jak i dokumentowania przebiegu seminarium, ale również spotkań i rozmów z przedstawicielami środowisk naukowych i instytucji aktywnie wpływających na rozwój naszego regionu.

Organizatorom dziękujemy za zaproszenie i cieszymy się, że mogliśmy aktywnie uczestniczyć w ważnej inicjatywie obywatelskiej na pograniczu polsko-niemieckim. (ad)