Międzynarodowa konferencja naukowa „Społeczeństwo obywatelskie a ochrona zabytków na pograniczu polsko-niemieckim”

picture


31.05-2.06.2012r. Międzynarodowa konferencja naukowa „Społeczeństwo obywatelskie a ochrona zabytków na pograniczu polsko-niemieckim”

W dniach 31.05-2.06.2012r. w Gubinie odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa „Społeczeństwo obywatelskie
a ochrona zabytków na pograniczu polsko-niemieckim”.

Organizatorzy: Burmistrz Miasta Gubina, Warsztat Konserwatora Gubińskiej Fary*, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Uniwersytet Zielonogórski, we współpracy z Polskim i Niemieckim Komitetem Narodowym Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS.

*Warsztat Konserwatora Gubińskiej Fary został utworzony przez: Gminę Gubin o statusie miejskim, Fundację Fara Gubińska oraz Stowarzyszenie Wspierające Odbudowę Kościoła Farnego w Gubinie, w ramach projektu: „Renowacja Wieży Kościoła Farnego w Euromieście Gubin-Guben – warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki”.Honorowy patronat konferencji:
  • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Minister Piotr Żuchowski
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Minister Elżbieta Bieńkowska