Konsultacje

picture

 

21.03.2012 Konsultacje


W trakcie pogłębiania wykopu pod fundamenty zewnętrznej klatki schodowej na wieżę, na głębokości -230 cm, odkryto szkielet mężczyzny w wieku starczym z przełomu XIII i XIV wieku. W celu oceny i zabezpieczenia znaleziska na plac budowy przyjechali naukowcy: dr Ewa Nowacka-Chiari - antropolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz dr Jarosław Lewczuk sprawujący nadzór nad pracami ziemnymi. Konsultacje zorganizował Warsztat Konserwatora Gubińskiej Fary - oprócz naukowców w spotkaniu uczestniczyli również: majster budowy Architekt Piotr Daraszkiewicz oraz menedżer ds naukowo-badawczych projektu Anna Dziadek. Z niecierpliwością czekamy na szczegółową ekspertyzę pani antropolog.(ad)