Wizyta pani prof. dr hab. inż. arch. Hanny Kozaczewska-Golasz z Politechniki Wrocławskiej.

Prof. dr hab. inż. architekt Hanna Kozaczewska-Golasz od ponad 40 lat jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Głównym nurtem jej prac badawczych jest średniowieczna architektura i urbanistyka Śląska, ale ma w swoim dorobku także opracowania dotyczące architektury starożytnej i nowożytnej. Liczne wyjazdy studialne do różnych regionów Europu Zachodniej i Azji Mniejszej pozwoliły na pogłębienie wiedzy i zebranie bogatej dokumentacji fotograficznej, wykorzystywanej
w pracach badawczych, a także w dydaktyce. Opublikowała blisko 30 artykułów, 5 książek, wykonała ponad 30 opracowań.
Profesor Hanna Kozaczewska-Golasz łączy działalność naukową z dydaktyczną, prowadzi seminaria i wykłady z historii architektury starożytnej, historii architektury powszechnej średniowiecznej i nowożytnej dla studentów Wydziału Architektury oraz wykłady wybieralne ogólnouczelniane dla studentów i doktorantów wszystkich wydziałów Politechniki Wrocławskiej. W Gubińskiej Farze interesowały Panią Profesor głównie sklepienia kryształowe, które występują w dwóch kaplicach.