Polsko-niemieckie sympozjum

picture


28.06.2012 Polsko-niemieckie sympozjum "Sieci partnerskie jako
czynnik sukcesu w kontekście dziedzictwa przemysłowego".

W dniu 28 czerwca 2012 roku w Hochschule Lausitz w Cottbus,
odbyło się polsko-niemieckie sympozjum na temat "Sieci partnerskie jako
czynnik sukcesu w kontekście dziedzictwa przemysłowego".
Organizatorem spotkania był Instytut Nowej Kultury Industrialnej
prowadzący badania naukowe oraz rozwojowe w dziedzinie architektury,
urbanistyki i planowania regionalnego. Obszar działania Instytutu dotyczy w pierwszym
rzędzie regionu przygranicznego rozciągającego się pomiędzy Berlinem, Poznaniem,
Dreznem a Wrocławiem. Instytut ma swoje siedziby w Cottbus i we Wrocławiu.
Jako referenci wystąpili: Profesor Paul Zalewski – Uniwersytet Europejski Viadrina,
Frankfurt nad Odrą, Anna Dziadek - menedżer ds naukowo-badawczych projektu,
Warsztat Konserwatora Gubińskiej Fary,Marek Batycki - dyrektor Muzeum Przemysłu
i Kolejnictwa, Jaworzyna Śląska, dr Dirk Schaal - koordynator projektu, Netzwerk Industriekultu
r Sachsen.Podczas dyskusji omówiono rolę sieci partnerskich i na przykładach przedstawionych
przez referentów uwypuklono rolę społeczeństwa obywatelskiego jako jeden z podstawowych
czynników sukcesu.Jednocześnie podkreślono interdyscyplinarność gubińskiego projektu
obejmującego wiele dziedzin aktywności społecznej, kulturowej, naukowej i gospodarczej. (ad)

picture



picture



picture



picture

Wizualizacja optycznego powiązania pomiędzy Farą Gubińską a fabryką wykonana
podczas warsztatów, w których uczestniczyli s
tudenci: HS Lausitz, PWSZ Nysa,
Politechniki Łódzkiej oraz ENSAP Lille z Francji.


 

picture