Konferencja - podsumowanie PDF Drukuj Email

picture

 

W dniach od 31 maja do 2 czerwca odbyła się w Gubinie międzynarodowa konferencja "Społeczeństwo obywatelskie a ochrona zabytków na pograniczu polsko-niemieckim”. Organizatorami obok Burmistrza Miasta Gubina, było kilka wiodących instytucji związanych nie tylko z Gubinem, ale i szeroko rozumianą ochroną dziedzictwa, w tym: Warsztat Konserwatora Gubińskiej Fary, Fundacja Fara Gubińska, Stowarzyszenie Wspierające Odbudowę Kościoła Farnego w Gubinie, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze oraz Uniwersytety: w Zielonej Górze i Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Celem organizatorów konferencji, co znalazło odzwierciedlenie w wygłaszanych referatach, było przedstawienie szeregu inicjatyw społecznych dotykających szeroko rozumianej ochrony wspólnego dziedzictwa kulturowego, co w przypadku terenów przygranicznych jest niezwykle istotne w kształtowaniu tożsamości
i świadomości obywatelskiej.

W ciągu 3 dni konferencji odwiedziło Gubin prawie 200 osób w tym 34 referentów i ponad 150 uczestników reprezentujących uczelnie jak: Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Europejski Viadrina, BTU Cottbus, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Politechnika Szczecińska, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu, PWSZ w Nysie oraz organizacje i instytucje związane z naszym przygranicznym regionem: Polsko-Niemiecka Fundacja Ochrony Zabytków Kultury w Görlitz, Instytut Nowej Kultury Industrialnej - INIK w Cottbus, Stowarzyszenie Regionalistów „Środkowe Nadodrze”, Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Jeziorach Wysokich, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej, Narodowy Instytut Dziedzictwa i Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie.

Gościliśmy nie tylko naukowców i studentów, ale również przedstawicieli samorządów, duchowieństwa, Wojewódzkich Urzędów Konserwatorskich, PTTK, prywatnych właścicieli nieruchomości zabytkowych, konserwatorów dzieł sztuki, architektów, archeologów
i pracowników muzeów. Niezapomniane wrażenia wywarło pojawienie się przedstawicieli rodów szlacheckich - podczas konferencji referat wygłosiła księżniczka Eleonore von Schoenaich-Carolath związana z fundacją „Dobro Kultury”, a w sobotnim objeździe towarzyszył nam prawnik Karl von Wiedebach und Nostitz, którego przodkowie przez 800 lat tworzyli historię Dolnych Łużyc.

Wielokrotnie podkreślano różnorodność tematyki poruszanej na konferencji i bardzo dobre przygotowanie referentów. Zaproponowane wyjazdy cieszyły się zainteresowaniem, a swobodne poruszanie się pomiędzy Polską i Niemcami dla wielu osób stanowiło niecodzienną atrakcję.

Podziękowania i pozytywne opinie jakie do nas napływają to efekt profesjonalnego działania wielu ludzi - Burmistrza i pracowników Urzędu Miejskiego w Gubinie, Warsztatu Konserwatora Gubińskiej Fary, ale również lokalnych przedsiębiorców, tłumaczy, przewodników, regionalistów, pracowników hoteli, restauracji, PKS oraz niezawodnego działania Gubińskiego Domu Kultury. Organizatorzy dziękują wszystkim za pomoc i zaangażowanie – niewątpliwie udany pobyt tak dużej grupy osób w naszym mieście przyczyni się nie tylko do promocji projektu „Renowacja Wieży Kościoła Farnego w Euromieście Gubin-Guben” – w ramach, którego zorganizowano konferencję, ale przede wszystkim do promocji miasta i regionu. (ad)