Ruszyły prace na wieży

Po wyłonieniu głównego wykonawcy (MILBUD, Zielona Góra) ruszyły prace budowlane na wieży Kościoła Farnego w Gubinie. Wzdłuż zachodniej ściany budowli ustawiono rusztowanie, na którym pracują już robotnicy. To niecodzienny widok dla mieszkańców Euromiasta, którzy od kilkudziesięciu lat przyzwyczajeni byli do martwych, zniszczonych murów wieży, która teraz zdała się obudzić do nowego życia.Wewnątrz wylano także betonowy strop pierwszej kondygnacji. Posłuży on podobnie jak kilkanaście kolejnych do osadzenia schodów, dzięki którym będzie można dotrzeć na sam szczyt i podziwiać panoramę obu miast.Wieża ma spełniać funkcję punktu widokowego. Odbudowa wieży zburzonego podczas II Wojny Światowej kościoła jest jednym z głównych elementów projektu “Renowacja wieży kościoła farnego w Euromieście Gubin – Guben, warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki”. Projekt zakłada odtworzenie dawnego blasku budowli w kilku etapach. Po zakończeniu prac budowalnych na wieży zostanie rozpisany międzynarodowy konkurs architektoniczny na koncepcję użytkową dla korpusu kościoła. Równolegle organizowane będą konferencje, seminaria i warsztaty naukowe oraz szereg imprez kulturalnych dla mieszkańców Gubina i Guben.