Remontują wieżę

Rok temu dowiedzieliśmy się, że Wspólny Sekretariat Techniczny pozytywnie ocenił wniosek, dzięki któremu nasze miasto otrzyma dofinansowanie na projekt „Renowacja wieży Kościoła Farnego w Gubinie - warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki”. Dzisiaj każdy z nas może na bieżąco śledzić prace remontowe wykonywane przy zabytku.

Remontują wieżę

Przetarg na renowacje zabytku wygrała firma Milbud, która w naszym mieście wykonywała już inne przedsięwzięcia (chociażby „Zielona Ścieżka Gubin - Guben”). Sam projekt budowlany  zakłada przede wszystkim adaptację wieży Kościoła Farnego na punkt widokowy wraz z renowacją elewacji i ścian wewnętrznych. W środku przywrócony zostanie podział na kondygnacje, co wiąże się z wykonaniem nowych schodów i klatek schodowych łączących poszczególne piętra. 

- Gdy widzę rusztowanie postawione przy Farze odczuwam ogromną radość - nie kryje zadowolenia burmistrz Bartłomiej Bartczak. - Wykonanie schodów i oddanie mieszkańcom odrestaurowanej wieży będzie milowym krokiem w przywróceniu zabytkowi dawnej świetności.

Renowacja wieży wiąże się z oczyszczeniem ponad 1500 m2 powierzchni ścian ceglanych, wykonaniem ponad 2 ton schodów stalowych z blach żeberkowych oraz zamontowaniem ponad 50 m stalowych balustrad. Dofinansowanie to kwota prawie 1,2 miliona Euro, co stanowi 85% kosztów przedsięwzięcia. .Najwyższy czas, żeby gubinianie i turyści mogli podziwiać widok z najwyższego budynku w Gubinie - dodaje B. Bartczak. - Miałem szczęście być na górze… Widok roztaczający się na Euromiasto jest niesamowity, po prostu zapiera dech w piersiach.

Prawdopodobnie już we wrześniu wszyscy będą mogli przekonać się o pięknie krajobrazu Ziemi Gubińskiej na własne oczy, gdy odnowiona wieża zostanie oddana do użytku.

Krzysztof Kaciunka

 

 

Ściana wschodnia kompleksu wieżowego - część romańska
dr M. Małachowicz, dr M.M. Owsiński, dr J. Lewczuk, architekt P.Daraszkiewicz

 

Opierzenia i przemurowania korony murów Fary

Widok na nawę północną z rusztowań od strony zachodniej  

 

Pozostałości malowanego tynku na ścianie wschodniej