Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego.

W dniach 8-9 marca członkowie Warsztatu Konserwatora działającego w ramach projektu „Renowacja wieży kościoła farnego w Euromieście Gubin-Guben”: Anna Dziadek i Janusz Gajda oraz skarbnik Stowarzyszenia Wspierającego Odbudowę Kościoła Farnego w Gubinie – Günter Quiel i inspektor nadzoru budowlanego robót renowacyjnych na wieży Fary – Dariusz Bocheński przebywali na wyjeździe, którego celem było zapoznanie się z sytuacją w kilku podobnych do gubińskiej Fary odbudowanych i odrestaurowanych obiektach sakralnych leżących na terenie niemieckiej Brandenburgii i Mecklenburgii. Odwiedzono następujące kościoły: Katedra w Fürstenwalde, Kościół Farny w Münchenberg, ruiny Kościoła Mariackiego we Wriezen oraz Kościół Koncertowy w Neubrandenburg.

 

Uczestnicy wyjazdu zapoznali się z licznymi materiałami będącymi w dyspozycji organizacji zarządzających kościołami, dokonali dokumentacji fotograficznej oraz przekonali się, jak wyglądają i na jakich zasadach funkcjonują odwiedzone obiekty.

 

Spotkania na miejscu z osobami zaangażowanymi zarówno w odbudowę kościołów, jak i ich teraźniejszą działalność, dostarczyły wiedzy, którą teraz będzie można wykorzystać przy konstruowaniu koncepcji użytkowej dla gubińskiej Fary. Wyjazd dostarczył także odpowiedzi na podstawowe pytania: „Jakich błędów nie popełniać?” i „Jakie trafne rozwiązania przenieść na lokalny grunt?”