Konferencja w Słubicach

Dzień po otwarciu wystawy w Gorzowie Wielkopolskim, 11 marca, temat Fary znów był widoczny w województwie lubuskim. Tym razem w Słubicach na konferencji: „Moje? Twoje? Nasze. Polsko-niemieckie dziedzictwo kulturowe a społeczeństwo obywatelskie w dzisiejszej Polsce doświadczenia, trendy, szanse.”

W mieście na Odrą w dniach od 10 do 12 marca w Collegium Polonicum odbywała się polsko-niemiecka konferencja dotycząca postaw społeczeństwa obywatelskiego wobec dziedzictwa kulturowego w regionie pogranicza. Wśród uczestników byli przedstawiciele instytucji państwowych (m.in. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków Barbara Bielinis-Kopeć) oraz organizacji pozarządowych zaangażowanych w ochronę zabytków (m.in. Instytut Dziedzictwa Narodowego).

Wśród zgromadzonych można było odnaleźć reprezentację Euromiasta Gubin-Guben: burmistrza Gubina Bartłomieja Bartczaka, Güntera Quiela z gubeńskiego Stowarzyszenia Wspierającego Odbudowę Kościoła Farnego, Annę Dziadek - menager d/s naukowo-badawczych projektu "Renowacja Wieży Kościoła Farnego w Euromieście Gubin-Guben" oraz Katarzynę Mikołajczyk, która jest koordynatorem projektu.

W czasie przeznaczonym na prezentację naszego zabytku, wyświetlony został film: „Gubińska Fara. Droga do pojednania”, który wzbudził duże zainteresowanie zebranych na sali słuchaczy. Następnie B. Bartczak i G. Queil opowiedzieli o tym, jak idea odbudowy monumentalnej budowli integruje Polaków i Niemców.

Podczas przerwy w wystąpieniach gubińska delegacja musiała odpowiadać na pytania innych uczestników konferencji, którzy nie kryli podziwu dla działań podejmowanych w naszym mieście. Często można było usłyszeć prośbę o poradę, gdyż idea i projekt odbudowy Fary stawia się za wzór do naśladowania.

Krzysztof Kaciunka