Wskaźniki osiągnięte w wyniku realizacji projektu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 17 lutego 2015 09:11

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostały następujące wskaźniki:


Rodzaj Wskaźnika

Nazwa

Ilość

Jednostka

Źródło Pomiaru

Projekt ogółem

Produkt

Liczba odrestaurowanych lub zmodernizowanych budynków historycznych i kulturowych

1

Szt.

Pomiar powykonawczy, protokół końcowy odbioru robót

Liczba dokumentów koncepcyjnych przygotowanych w ramach projektu

4

Szt.

Protokół odbioru opracowanych dokumentów

Liczba partnerstw

1

Szt.

Podpisana umowa partnerska

Liczba tablic informacyjnych i pamiątkowych

2

Szt.

Protokół odbioru wykonanych tablic

Liczba artykułów w prasie

5

Szt.

Umowy zlecenia

Broszury, opracowania historyczne

2500

Szt.

Protokół odbioru zamówionych materiałów

Projekt Ogółem

Rezultat

Zbudowana/zmodernizowana infrastruktura w celu rozwoju turystyki

1

Szt.

Pomiar powykonawczy, protokół końcowy odbioru robót

Liczba deklaracji politycznych i umów nt. długoterminowej współpracy podpisanych w ramach projektu

2

Szt.

Podpisane umowy partnerskie

Liczba koncepcji inwestycyjnych przygotowanych w trakcie realizacji projektu

3

Szt.

Protokół z rozstrzygnięcia konkursu

Utworzony warsztat konserwatora

1

Szt.

Regulamin funkcjonowania warsztatu konserwatora

 

Poprawiony: wtorek, 17 lutego 2015 09:44