WARSZTATY ARCHEOLOGICZNE

Slide2

W dniach 19-21 maja w galerii „Ratusz“ odbyły się warsztaty archeologiczne dla dzieci. Pomysł zorganizaowania wyjątkowej atrakcji zrodził się ze względu na tegoroczne odkrycia archeologiczne w farze, możliwość współpracy z odpowiednią kadrą i chęć przybliżenia historii miasta najmłodszym jego mieszkańcom. Kilkudziesięciu uczniów szkół podstawowych z Gubina i Guben miało okazję zobaczyć, co ciekawego znaleziono w farze w ciągu ostatnich lat oraz spróbować pracy archeologa. Tworząc z członkiem Stowarzyszenia na rzecz odbudowy Fary z Guben

- Barbarą Salewsky - polsko-niemiecki słownik archeologiczny – dzieci pogłębiały znajomość języka niemieckiego i polskiego. Zwiedzając farę, słuchając wykładów i rysując - zapoznawały się z historią miasta, bieżącymi pracami budowlanymi przeprowadzanymi w wieży oraz przyszłością najważniejszego zabytku w ich mieście.Pod okiem dr. Jarosława Lewczuka mali archeolodzy poznali metody czyszczenia i dopasowywania brakujących fragmentów płyt nagrobnych. Kierownik budowy – Danuta Konieczyk - przekazała dzieciom informacje na temat prac remontowych. Wiesław Łabęcki ze Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej poprzez fotografie i ciekawą pogadankę zapoznał dzieci ze szczególnymi obiektami i miejscami w Euromieście Gubin-Guben. W ostatnim dniu warsztatów odbyła się wycieczka do słowiańskiej osady Radusz (Niemcy). Zorganizowane tam muzeum na miarę XXI wieku wywarło wrażenie nie tylko na uczestnikach, ale również na organizatorach wyjazdu. Celem warsztatów było przede wszystkim wzbudzenie zainteresowania historią Euromiasta Gubin – Guben, ale również przekazanie wiedzy na temat archeologii, nauka języków obcych i nawiązanie współpracy pomiędzy grupami rówieśniczymi młodzieży z Polski i z Niemiec. Następne warsztaty archeologiczne odbędą się jeszcze w tym roku jesienią.