Warsztat Konserwatora Gubińskiej Fary współpracuje z

Partnerzy Projektu

www.fara.gubin.com.pl

www.stadtkirchegubin.de

www.gubin.pl

Instytucja Zarządzająca

www.mrr.gov.pl

www.ewt.gov.pl

www.funduszestrukturalne.gov.pl

Instytucja Koordynująca

www.wirtschaft.brandenburg.de

interreg.brandenburg.de

Euroregiony

www.euroregion-snb.pl

www.euroregion-snb.de

www.euroregion-viadrina.pl

www.euroregion-viadrina.de

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

www.lubuskie.pl

Komisja Europejska

www.ec.europa.eu