Promując Gubińską FaręPromując Gubińską Farę
Gazeta Tygodniowa, 31.05.2012