Podpisanie umowy

Burmistrz  Gubina, Pan Bartłomiej Bartczak podpisał w dniu 15 października 2010 r.
umowę o dofinansowanie dla projektu „Renowacja Wieży Kościoła Farnego w Euromieście Gubin-Guben”
– warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki”.

 
Materiały do pobrania: